www.sim-heca.prv.pl
Kliknij prawym myszki i wybierz zapisz plik docelowy jako.
W przypadku plików o rozszerzeniu .wmv na dole w opcji Zapisz jako typ pojawi się HTML Document. Należy wtedy ręcznie dopisać takowe rozszenie do nazwy pliku. W przeciwnym razie plik zostanie zapisany jako strona www i nici z oglądania. :))